Scalanie pliku video ze ścieżką dźwiękową w formacie AC3 / MP3
Dodane przez Diamond dnia 25/05/2006 20:48
Scalanie pliku video ze ścieżką dźwiękową w formacie AC3 / MP3

Poniższy opis przedstawia łączenie pliku video ze ścieżką dźwiękową w formacie AC3 oraz MP3, za pomocą VirtualDubMod 1.5.10.1 PL.


Wczytujemy plik video wybierając kolejno Plik -> Otwórz plik wideo...W nowym oknie zaznaczamy plik z filmem i klikamy przycisk Otwórz.Po wczytaniu pliku video wybieramy kolejno Strumienie -> Lista strumieni.W nowym oknie wciskamy przycisk Dodaj, aby wczytać plik ze ścieżką audio.W kolejnym oknie zaznaczamy plik ze ścieżką dźwiękową i wciskamy przycisk Otwórz.Jeżeli ścieżka dźwiękowa jest w formacie MP3 VBR, pojawi się komunikat jak na poniższym obrazku. Wbrew temu co proponuje nam program, klikamy na przycisk Nie. Przy wczytywaniu pliku AC3 komunikat ten się nie ukazuje.Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na wczytanej ścieżce audio, zaznaczamy Kopiowanie bezpośrednie (1), a następnie wybieramy Przeplot... (2).Ustawienia wartości przeplotu dla ścieżki dźwiękowej AC3

Na chwilę rozstajemy się z VirtualDubem. Wczytujemy plik dźwiękowy do programu GSpot i w polu Dźwięk odczytujemy potrzebne nam informacje.
Interesuje nas wartość bitrate wyrażona w kb/s oraz ilość kanałów. W naszym przypadku są to 384 kb/s i 5 kanałów.Wracamy do programu VirtualDubMod.
W oknie ustawień przeplotu, w polach Wstępna wartość w ms (1) i Przeplataj każdy o (2), wpisujemy odpowiednie wartości, które wynoszą odpowiednio:
- 80ms - dla dźwięku dwukanałowego z bitrate 192 kbps;
- 80ms - dla dźwięku dwukanałowego z bitrate 224 kbps;
- 160ms - dla dźwięku pięciokanałowego z bitrate 384 kbps;
- 128ms - dla dźwięku pięciokanałowego z bitrate 448 kbps.
W naszym przypadku będą to wartości 160 ms. Zaznaczamy również pole ms (3).

Jeżeli ścieżkę dźwiękową otrzymaliśmy przy tworzeniu projektu za pomocą DGIndex, w nazwie pliku podana jest również wartość Delay, np. Projekt AC3 T01 3_2ch 448Kbps DELAY -224ms.ac3. Wartość tą wpisujemy w polu Opóźnienie dźwięku o (4). Jeżeli przed liczbą jest znak - (minus), to jego również musimy wpisać. Dla przykładu, w naszym przypadku będzie to wartość -224.Ustawienia wartości przeplotu dla ścieżki dźwiękowej MP3

W przypadku ścieżki dźwiękowej w formacie MP3, ustawienia są nieco prostsze. Dla plików o bitrate równym 96, 112, 128, 160, 192 kbps w polu Wstępna wartość w ms (1) wpisujemy wartość 500, a w polu Przeplataj każdy o (2) wpisujemy 1. Dla formatu MP3 zaznaczamy również pole klatek (3).
Jeżeli ścieżkę dźwiękową otrzymaliśmy przy tworzeniu projektu za pomocą DGIndex, a następnie przerobiliśmy ją na format MP3, w nazwie pliku podana jest również wartość Delay, np. Projekt AC3 T01 3_2ch 448Kbps DELAY -224ms.mp3.
Wartość tą wpisujemy w polu Opóźnienie dźwięku o (4). Pamiętamy tylko o sprawdzeniu, czy wartość ta jest dodatnia czy ujemna..

Po wpisaniu odpowiednich wartości zamykamy okno przyciskiem OK.Akceptujemy ustawienia przyciskiem OK.Następnie z menu Wideo wybieramy Kopiowanie bezpośrednie.Teraz możemy zapisać scalony plik. W tym celu wybieramy Plik -> Zapisz jako...W nowym oknie podajemy nazwę pliku. Pamiętajmy, aby nazwach plików nie używać polskich znaków diakrytycznych, czyli tzw. ogonków (ą, ę, ś, ż, ź, ć, ń, ł, ó). Sprawdzamy też, czy jest odznaczona opcja Nie rozpoczynaj natychmiast; dodaj pracę do kolejki... (1). Możemy zaznaczyć wspomnianą opcję, lecz praca zostanie dodana do kolejki, w celu późniejszego wykonania. Teraz wciskamy przycisk Zapisz (2).Postęp zapisu pliku oraz wielkości przetworzonych strumieni możemy śledzić w oknie Statusu.Przy łączeniu pliku video ze ścieżką audio, powstaje tzw, nadwyżka objętości w pliku. Jest ona zależna od rodzaju dźwięku oraz częstotliwości próbkowania i może wynosić od 4-7 MB dla średniej długości filmu.
Przykład:
Jeżeli wielkość pliku video wynosi 620 MB, a wielkość dźwięku 75 MB to razem daje 695 MB. Jednak po połączeniu obu strumieni objętość pliku może wynieść np. 699 MB. Różnica, która wyniosła (4MB) to właśnie wspomniana nadwyżka.Artykuł dostępny jest również w formie dokumentu PDF
Aby ściągnąć plik skorzystaj z menu kontekstowego myszy i opcji Zapisz element docelowy jako...