Konwersja napisów w formacie SUP do TXT (Krzysiekw)
Dodane przez Kruszon dnia 30/10/2008 15:30
Konwersja napisów z różnego rodzaju formatów do najpopularniejszego jakim jest *.txt przebiega zwykle bez żadnych problemów i jest ona możliwa do wykonania przy pomocy jednego narzędzia. W przypadku napisów w formacie *.sup nie jest to już takie proste ale również nie jest nie możliwe. Poniższy tekst ma na celu pokazanie jak ten problem można rozwiązać.


Lista aplikacji niezbędnych do konwersji:

DVD Subtitle Tools - aplikacja niezbędna do wyodrębnienia map bitowych zawierających napisy.
SubRip - aplikacja za pomocą, której przeprowadzimy rozpoznanie napisów zawartych w mapach bitowych.

Instalacji wyżej wymienionych aplikacji nie będę opisywał gdyż sprowadza się ona do rozpakowania pobranych archiwów.


Przygotowanie map bitowych oraz rozpoznanie czasu ich wyświetlania:

Skopiuj plik *.sup, który chcesz przekonwertować  (w moim przypadku Test.sup) do katalogu gdzie rozpakowałeś DVD Subtitle Tools (w moim przypadku "D:/DVDSup").Uruchom wiersz poleceń, menu Start -> Uruchom i wpisz cmd (Komendę zatwierdzamy klawiszem Enter).
Za pomocą komendy cd przejdź do katalogu gdzie rozpakowałeś DVD Subtitle Tools (w moim przypadku "D:/DVDSup").
Proponuję nie używać spacji oraz polskich znaków w nazwach plików i katalogów.Wpisz komendę DVDSupDecode.exe -bitmap Test.sup (Komendę zatwierdzamy klawiszem Enter).Wynikiem tego działania będzie plik Test.txt zawierający czasy wyświetlania poszczególnych map bitowych ( zapamiętaj wartość FrameRate, w moim przypadku jest to 25), oraz pliki zawierające mapy bitowe. Jest ich niewiele, a to z tego powodu, że plik, którego użyłem zawiera kilka linijek tekstu.Zamknij wiersz poleceń.


Rozpoznawanie tekstu z map bitowych:

Uruchom program SubRip i wybierz menu File -> Open Image Sequence.Wczytaj plik Test.txt, który uzyskałeś za pomocą DVD Subtitle Tools.Rozpocznie się tłumaczenie napisów, musisz wpisywać podświetlone litery/znaki.Na początku tłumaczenia będziesz zmuszony do żmudnego wpisywania znaków dosyć często ale z czasem rozpoznawania całego tekstu program się będzie uczył, a co za tym idzie coraz rzadziej będzie żądał ingerencji z twojej strony.
Po zakończeniu tłumaczenia, w nowym oknie wybierz format napisów, menu Output Format -> Set Output Format,ustaw MicroDVD, ustaw wartość FPS (Przypomnij sobie wartość FrameRate, którą należało zapamiętać. Jeżeli nie pamiętasz to otówrz plik Test.txt i ją odczytaj). Naciśnij Convert to this format.Kliknij menu File -> Save As,a następnie klawisz Save.Zapisz plik na dysk np jako Test2.txt (nie zapomnij nadać rozszerzenie txt).Zamknij program SubRip.
Na koniec można jeszcze usunąć wpis informujący o ilości FPS w napisach.
Otwórz plik Test2.txt za pomocą notatnika i usuń pierwszą linię tekstu,


a następnie zapisz plik na dysk, menu Plik -> Zapisz.


I to by było na tyle.

Autor: Krzysztof Wandas (aka Krzysiekw)
Korekta: Kruszon